• 0785421

  İslâm’da tekfir kavramı ve hükmü!

  TEKFİR dini bir kavram olarak vardır, dışarıdan ithal kavramlardan değildir. Tekfir, bir insanın mü’min olmadığını söylemek anlamına kullanılmaktadır. Bu o kişinin hiç mü’min olmamışliğinı da ifade edebilir, mü’min iken sonradan dinden çıkmışlığı için de kullanılabilir. Ne yazık ki, mü’min iken bile dininden çıkabilme riski insan için vardır. Bu kavram...
 • 0254262

  Bakara suresi 275.Ayeti nasıl anlamalıyız?

  Faiz ve diğer haramlarla ilgili genel kural şudur: a- Allah’ın ve Peygamber aleyhisselamın haram ettiği ne varsa onu tembellik, gaflet, ihmalkârlık, dalgınlık gibi nedenlerle işleyenler HARAM işlemiş olurlar. Haram işleyen, o haramdan şartlarına uygun olarak tevbe ederse Allah’ın affı onun için umulur. Tevbe etmeden ölürse durumu Allah’a kalmıştır; akıbetinin...
 • 02314

  Gayr-i Müslimler camilere girebilir mi?

  Hanefilere göre kafirler Mescid-i Haram dahil bütün camilere girebilirler. “Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar.” ayetindeki “felâ yegrabû/yaklaşmasınlar” ifadesi bu yıllarından (h. 9) sonra çıplak halde hacc ve umre etmesinler anlamındadır. Buna göre ayet, müşriklerin mescide yaklaşmalarını değil hacc yapmalarını yasaklamaktadır. Nitekim Sakîf Heyeti Mekke Fethi’nden sonra Allah...
 • 014524

  Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez hadisi şerifinin açıklaması

  İbnu Mes’ud (R.A.)dan rivayete göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz “Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir.”1 buyurmuştur. Hadis-i şerif, kibir sahibi kimsenin bu kibrin cezasını çekip onun günahından temizlenmeden cennete giremeyeceğini ifade etmektedir. Yani kibir cezayı gerektiren bir haldir. Bu hal mutlaka ceza ile temizlenir,...
 • 3215

  “Şeytan oyunudur!” söylemlerine karşı internet; faydaları da aşikâr bir ağdır.

  Faydalı ve zararlı kategorisine sokabileceğimiz bu ağ, müslümanlarca secdeye değen on parmağın klavyede şekil almış halidir. Her gün yeni bir uygulama ve platformla karşımıza çıkan internet nimeti ya da fitneleri, Müslümanın sorgulamadan geçtiği bir oluşum olamaz. Müslüman başta zaman israfını gözetir, bulunduğu platformların dünya ve ahiretine olan faydasını sorgular....
 • 95655

  Mevdüdi , “İslam’a İlk Adım” adlı eserinde İslam ve iman açısından insanları 4 sınıfa ayırmıştır.

  İman bir binanın temelleri gibidir. Temeli olmayan bir bina nasıl yükselemez ise bir kimsenin imanı olmadan Müslüman olması imkânsızdır. Fakat temelin olmasına rağmen bina çeşitli sebeplerden dolayı hasarlı olabilir. Bu da Müslüman için aynı şekildedir. 1. Kuvvetli iman sahibi kişiler İmanları onlara tamamen ve bütün kalpleriyle Allah’a boyun eğdirir....